Do you need more information about Database? Click here!


Kompass Ukraine Directory: Prebrskaj med izdelki in storitvami (Ukrajina)

Kmetijstvo & prehrana
Ribištvo, gozdarstvo, pijače
Pridobivanje surovin
Rude, minerali, surova nafta, naravni plin …
Javne gospodarske službe, ravnanje z odpadki
Elektrika, voda, plin, okolje …
Proizvodnja
Stroji, avtomobilska industrija, metalurgija
Kemikalije, zdravila, plastika
Kisline, plini, kozmetika, guma …
Gradbeništvo in stavbarstvo
Izvajalci, oprema, elementi…
Informacijska tehnologija (IT)
Strojna oprema, programska oprema, storitve…
Prodaja na debelo & distribucija
Uvoz-izvoz, e-trgovina,
Prevoz in skladiščenje
Pomorski prevoz, skladiščenje, embaliranje…
Poslovne storitve
Tržne, finančne, zavarovalniške, pravne storitve…
Tehnične storitve, R&R, usposabljanje
Inženiring, preizkušanje, analize…
Telekomunikacije, novice, mediji
Telefonija, radiodifuzija, založništvo…
Prosti čas, zabava, turistična ponudba
Hoteli, konferenčna središča, gostinstvo, šport…
Več…
Popravila, vzdrževanje, zdravstveno varstvo…